Author: admin

  • Hello world!

    by

    in

    Xin chào, Mình là “Hiếu nhà quê”, một danh xưng tự thấy phù hợp với con người, tính cách và lối sống cá nhân. Đây là blog của mình, hiện tại chưa viết gì. Trong tương lai có thể cũng không viết gì cả. Mời bạn ghé qua Znews và Vietnamnet, mình có viết vài…